Dräkt & Slöjd

Folkdans, dräkt och slöjd – livets fröjd

Folkdräkt och slöjd är två delar av vårt kulturarv som vi värnar i Hembygdsgillet. Folkdräkt bär vi på nästan alla våra uppvisningar.

förkläde

Om du inte är medlem och vill hyra en folkdräkt till något enstaka tillfälle, kan du kontakta vårt dräktråd.

Vi har tillgång till vävstolar så att vi kan tillverka tyger till våra folkdräkter. Dräktrådet stödjer medlemmar som vill köpa en ny folkdräkt eller vill sy en själv. En del material till folkdräkterna säljer vi inom föreningen eller tipsar om var man kan få tag på material. Vi har även en livaktig slöjdverksamhet. Under åren som gått har vi provat på näverslöjd, halmslöjd, svepteknik, tillverkning av knivar och inte minst silversmide. Silversmycken är en viktig del av de skånska folkdräkterna och att kunna tillverka även dessa detaljer gör att man är extra stolt när man bär sin folkdräkt.

Har du en folkdräkt som du inte använder längre? 

Du får gärna annonsera i vårt medlemsblad. Kontakta dräktrådet för mer information.

Träffar

Vi träffas på måndagar i vävkollektivet Inslagets lokaler på Norra Grängesbergsgatan 13 i Malmö.

Kontaktuppgifter

Gerd Andersson

Mail: gerd.andersson0445@gmail.com